Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSa thải mang tính xây dựng (Constructive dismissal)
Sa thải mang tính xây dựng (Constructive dismissal)

Tình huống mà người sử dụng lao động tạo ra một môi trường làm việc thù địch buộc nhân viên phải từ chức, điều này có thể được coi là chấm dứt hợp đồng sai trái.

Ví dụ
Người sử dụng lao động cắt giảm lương hoặc giờ làm việc của nhân viên, hoặc liên tục giao các nhiệm vụ tầm thường, có thể tham gia vào việc sa thải mang tính xây dựng. Nhân viên nghỉ việc do bị sa thải mang tính xây dựng có thể nộp đơn khiếu nại pháp lý chống lại người sử dụng lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!