Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSa thải không công bằng (Unfair dismissal)
Sa thải không công bằng (Unfair dismissal)

Sa thải không công bằng đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng lao động của nhân viên theo cách vi phạm luật hoặc quy định về lao động, tước bỏ các quyền và lợi ích của nhân viên.

Ví dụ
Nếu một nhân viên bị sa thải vì họ báo cáo vi phạm an toàn tại nơi làm việc, điều đó có thể bị coi là sa thải không công bằng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!