Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO)
Thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO)

Thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) là một chiến lược kinh doanh trong đó một tổ chức thuê ngoài một số hoặc tất cả các hoạt động tuyển dụng của mình cho một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Nhà cung cấp RPO chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ như tìm nguồn ứng viên, sàng lọc và tuyển dụng, tận dụng chuyên môn và nguồn lực của họ.

Ví dụ 

Các công ty lớn hợp tác với nhà cung cấp RPO để xử lý quy trình tuyển dụng của họ cho các vai trò công việc cụ thể. Nhà cung cấp RPO quản lý các thông báo tuyển dụng, sàng lọc sơ yếu lý lịch, tiến hành các cuộc phỏng vấn ban đầu và giới thiệu các ứng viên lọt vào danh sách rút gọn cho nhóm nhân sự của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!