Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựRào cản vô hình (Glass ceiling)
Rào cản vô hình (Glass ceiling)

Rào cản vô hình là một rào cản ẩn dụ đại diện cho những trở ngại vô hình nhưng đáng kể ngăn cản một số cá nhân, thường là từ các nhóm ít được đại diện, thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong một tổ chức, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn nhân lực và nơi làm việc.

Ví dụ
Có thể thấy rõ trần kính trong nguồn nhân lực khi những phụ nữ có trình độ cao liên tục được đề bạt lên các vai trò nhân sự cấp cao, bất chấp kỹ năng và kinh nghiệm của họ, trong khi các đồng nghiệp nam có trình độ tương tự của họ thăng tiến trong công ty dễ dàng hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!