Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựRào cản vô hình (Glass ceiling)
Rào cản vô hình (Glass ceiling)

Rào cản vô hình đề cập đến những rào cản và hạn chế vô hình ngăn cản một số nhóm cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm thiểu số, thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn trong một tổ chức hoặc nghề nghiệp. Điều này đại diện cho những trở ngại và thành kiến cản trở sự phát triển nghề nghiệp và hạn chế cơ hội thăng tiến. Rào cản vô hình thường được cho là do sự phân biệt đối xử có hệ thống, định kiến và chuẩn mực văn hóa kéo dài sự bất bình đẳng về giới và chủng tộc tại nơi làm việc.

Ví dụ
Rào cản vô hình là khi những phụ nữ có năng lực và trình độ cao thường xuyên bị bỏ qua trong việc thăng chức hoặc giữ các vị trí lãnh đạo để nhường chỗ cho các đồng nghiệp nam kém trình độ hơn. Mặc dù có kỹ năng và kinh nghiệm nhưng họ phải đối mặt với các rào cản như khả năng tiếp cận cố vấn và tài trợ hạn chế, đánh giá hiệu suất thiên vị và bị loại khỏi quy trình ra quyết định. Kết quả là, phụ nữ có thể thấy khó vượt qua rào cản bằng kính và đạt được vai trò điều hành cấp cao hoặc vị trí có ảnh hưởng trong các tổ chức. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!