Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuyền Weingarten (Weingarten Rights)
Quyền Weingarten (Weingarten Rights)

Quyền Weingarten đề cập đến các quyền hợp pháp của nhân viên tại Hoa Kỳ được có đại diện công đoàn trong các cuộc phỏng vấn điều tra do người sử dụng lao động của họ thực hiện, đặc biệt khi nhân viên có lý do hợp lý để tin rằng cuộc phỏng vấn có thể dẫn đến hình thức kỷ luật.

Ví dụ
Nếu một nhân viên, Duy, được gọi đến cuộc họp với giám đốc nhân sự để thảo luận về một sự cố tại nơi làm việc có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật, Duy có thể viện dẫn Quyền Weingarten của mình bằng cách nói: "Tôi yêu cầu đại diện công đoàn cho cuộc họp này." Sau đó, người sử dụng lao động phải cho phép đại diện công đoàn tham dự cuộc họp hoặc kết thúc cuộc phỏng vấn. Điều này đảm bảo rằng Duy nhận được sự hỗ trợ và lời khuyên trong suốt cuộc trò chuyện, bảo vệ quyền lợi của anh với tư cách là thành viên công đoàn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!