Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuyền riêng tư tại nơi làm việc (Workplace privacy)
Quyền riêng tư tại nơi làm việc (Workplace privacy)

Quyền riêng tư tại nơi làm việc đề cập đến quyền riêng tư của nhân viên tại nơi làm việc. Điều này bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân của nhân viên, chẳng hạn như hồ sơ y tế, thông tin tài chính và các cuộc trò chuyện cá nhân của họ khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép.

Ví dụ

Một ví dụ về quyền riêng tư tại nơi làm việc là người sử dụng lao động hạn chế lượng thông tin cá nhân mà họ thu thập từ nhân viên, chỉ truy cập thông tin trên cơ sở cần biết và có chính sách để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!