Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuyền riêng tư của nhân viên (Employee privacy)
Quyền riêng tư của nhân viên (Employee privacy)

Quyền riêng tư của nhân viên liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, quyền và tính bảo mật của nhân viên tại nơi làm việc. Nó bao gồm việc bảo mật dữ liệu nhạy cảm của nhân viên và tôn trọng ranh giới cá nhân.

Ví dụ

Người sử dụng lao động không nên truy cập email hoặc tin nhắn cá nhân của nhân viên mà không có sự cho phép thích hợp hoặc lý do kinh doanh hợp pháp, vì điều đó sẽ vi phạm quyền riêng tư của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!