Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuyền lợi nhân viên (Employee benefits)
Quyền lợi nhân viên (Employee benefits)

Người sử dụng lao động cung cấp phúc lợi ngoài lương cho nhân viên, như bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu và thời gian nghỉ có lương.

Ví dụ
Một công ty cung cấp bảo hiểm y tế toàn diện và khoản 401(k) hào phóng có thể hấp dẫn người tìm việc hơn là một công ty chỉ đưa ra mức lương khiêm tốn. Phúc lợi dành cho nhân viên có thể giúp nhà tuyển dụng thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu, đồng thời cải thiện tinh thần và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!