Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuyền lợi đối tác trong nước (Domestic partner benefits)
Quyền lợi đối tác trong nước (Domestic partner benefits)

Quyền lợi đối tác trong nước là một loại phúc lợi của nhân viên cho phép nhân viên mở rộng các phúc lợi như bảo hiểm y tế cho người bạn đời sống chung của họ, người có thể không phải là vợ/chồng hợp pháp của họ. Lợi ích này thường được cung cấp bởi những người sử dụng lao động công nhận quan hệ đối tác đồng giới hoặc các cấu trúc gia đình phi truyền thống khác.

Ví dụ
Một nhân viên tại một công ty có mối quan hệ cam kết với đối tác đồng giới của họ và công ty cung cấp các lợi ích cho đối tác trong nước, cho phép đối tác được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm sức khỏe của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!