Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuy chế miễn trừ tham chiếu công việc (Job Reference Immunity Statutes)
Quy chế miễn trừ tham chiếu công việc (Job Reference Immunity Statutes)

Quy chế miễn trừ tham chiếu công việc là các quy định pháp lý bảo vệ người sử dụng lao động khỏi trách nhiệm pháp lý khi cung cấp thông tin giới thiệu công việc cho nhân viên cũ. Các đạo luật này được thiết kế để khuyến khích sự giao tiếp trung thực và chính xác giữa các nhà tuyển dụng đồng thời bảo vệ họ khỏi sự phỉ báng hoặc hậu quả pháp lý có thể xảy ra.

Ví dụ
Hãy tưởng tượng một nhân viên cũ, Sarah, đang xin việc mới. Người chủ tương lai của cô, John, liên hệ với người chủ trước đây của cô, Công ty XYZ, để tham khảo. Do có Quy định miễn trừ tham chiếu công việc, Công ty XYZ có thể thoải mái chia sẻ hiệu suất làm việc, điểm mạnh và điểm yếu của Sarah mà không sợ hành động pháp lý, miễn là thông tin đó là thực tế và không có ý ác ý. Điều này thúc đẩy tính minh bạch trong quá trình tuyển dụng và cho phép nhà tuyển dụng đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên các tài liệu tham khảo chính xác.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!