Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuấy rối tình dục bên thứ ba (Third-party sexual harassment)
Quấy rối tình dục bên thứ ba (Third-party sexual harassment)

Quấy rối tình dục của bên thứ ba đề cập đến một hình thức quấy rối tình dục trong đó kẻ quấy rối không phải là nhân viên của tổ chức của nạn nhân mà là bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp, khách hàng, khách hàng hoặc bất kỳ ai với mối quan hệ kinh doanh với công ty. Kiểu quấy rối này có thể tạo ra một môi trường làm việc thù địch và tác động tiêu cực đến sức khỏe cũng như hiệu suất công việc của nạn nhân.

Ví dụ
Một nhân viên tại một cửa hàng bán lẻ thường xuyên phải đối mặt với những nhận xét và tán tỉnh không phù hợp từ một khách hàng thường xuyên ghé thăm cửa hàng. Mặc dù ban quản lý cửa hàng đã biết tình hình nhưng họ không giải quyết được vấn đề hoặc bảo vệ nhân viên khỏi hành vi xúc phạm của khách hàng. Điều này cấu thành hành vi quấy rối tình dục của bên thứ ba, vì kẻ quấy rối không phải là nhân viên của cửa hàng mà là khách hàng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!