Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuấy rối tình dục bên thứ ba (Third-party sexual harassment)
Quấy rối tình dục bên thứ ba (Third-party sexual harassment)

Quấy rối tình dục của bên thứ ba đề cập đến các trường hợp quấy rối tình dục xảy ra tại nơi làm việc liên quan đến những cá nhân không phải là nhân viên của tổ chức nhưng có mối quan hệ kinh doanh hoặc nghề nghiệp với tổ chức. Điều này có thể bao gồm khách hàng, đối tác, nhà thầu hoặc bất kỳ cá nhân bên ngoài nào khác tương tác với nhân viên trong quá trình họ làm việc. Quấy rối tình dục của bên thứ ba có thể liên quan đến những lời tán tỉnh, bình luận hoặc hành vi tình dục không mong muốn tạo ra một môi trường làm việc thù địch hoặc đáng sợ đối với nhân viên mà hành vi đó nhắm đến.

Ví dụ
Quấy rối tình dục của bên thứ ba là khi một khách hàng liên tục đưa ra những nhận xét không phù hợp hoặc có hành vi đụng chạm không mong muốn đối với đại diện bán hàng của một công ty bán lẻ. Bất chấp sự khó chịu của nhân viên và nỗ lực giải quyết vấn đề, khách hàng vẫn tiếp tục hành vi đó, gây ra môi trường làm việc thù địch cho đại diện bán hàng. Trong những trường hợp như vậy, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết và ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục của bên thứ ba, đảm bảo an toàn và phúc lợi cho nhân viên của họ, đồng thời thiết lập các chính sách và quy trình rõ ràng để báo cáo và giải quyết các sự cố đó.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!