Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuấy rối tại nơi làm việc (Harassment)
Quấy rối tại nơi làm việc (Harassment)

Quấy rối tại nơi làm việc đề cập đến hành vi, nhận xét hoặc hành động xúc phạm tạo ra môi trường làm việc thù địch hoặc đáng sợ cho một cá nhân hoặc một nhóm nhân viên. Thuật ngữ này liên quan đến bất kỳ hình thức phân biệt đối xử hoặc ngược đãi nào dựa trên các đặc điểm được bảo vệ, chẳng hạn như chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền.

Ví dụ
Quấy rối tại nơi làm việc là khi một nhân viên liên tục đưa ra những bình luận xúc phạm và xúc phạm về niềm tin tôn giáo của đồng nghiệp, tạo ra một môi trường làm việc thù địch. Nạn nhân cảm thấy bị sỉ nhục, không thoải mái và không thể thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả do bị quấy rối liên tục.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!