Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuấy rối tại nơi làm việc (Harassment)
Quấy rối tại nơi làm việc (Harassment)

Quấy rối tại nơi làm việc đề cập đến bất kỳ hành vi, hành động hoặc giao tiếp không mong muốn và không được chào đón nào tạo ra môi trường làm việc thù địch, đe dọa hoặc xúc phạm đối với một cá nhân hoặc một nhóm dựa trên các đặc điểm được bảo vệ, chẳng hạn như chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật hoặc khuynh hướng tình dục . Quấy rối có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các hành động bằng lời nói, không lời nói hoặc hành động và hành vi này bị nghiêm cấm theo luật chống phân biệt đối xử.

Ví dụ
Một nhân viên liên tục đưa ra những nhận xét xúc phạm và xúc phạm tôn giáo của đồng nghiệp, tạo ra môi trường làm việc thù địch cho đồng nghiệp đó. Điều này cấu thành hành vi quấy rối dựa trên sự phân biệt tôn giáo và vi phạm các chính sách nhân sự cũng như quy định pháp luật.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!