Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuấy rối Quid Pro Quo (Quid Pro Quo Harassment)
Quấy rối Quid Pro Quo (Quid Pro Quo Harassment)

Một hình thức quấy rối tình dục trong đó nhân viên được yêu cầu cung cấp các ưu đãi tuyển dụng, thăng tiến hoặc lợi ích việc làm khác để đổi lấy các đề nghị tình dục.

Ví dụ
Người giám sát đề nghị thăng chức cho cấp dưới của mình để đổi lấy các đề nghị tình dục.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!