Quảng cáo mù (Blind Ad)

Quảng cáo mù, còn được gọi là quảng cáo việc làm mù hoặc tuyển dụng mù, đề cập đến một tin tuyển dụng hoặc thông báo tuyển dụng không tiết lộ danh tính của tổ chức tuyển dụng. Trong một quảng cáo giấu mặt, tên, logo hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào của chủ lao động đều bị bỏ qua để duy trì tính ẩn danh. Mục đích của quảng cáo giấu mặt là thu hút một nhóm ứng viên đa dạng dựa trên trình độ và kỹ năng của họ hơn là những quan niệm định sẵn của họ về một công ty hoặc tổ chức cụ thể. Bằng cách che giấu danh tính của nhà tuyển dụng, quảng cáo mù nhằm mục đích giảm bớt những thành kiến, chẳng hạn như giới tính, chủng tộc hoặc danh tiếng, đồng thời thúc đẩy quá trình lựa chọn công bằng và không thiên vị.

Ví dụ
Quảng cáo mù là một tin tuyển dụng có nội dung: "Một công ty công nghệ hàng đầu đang tìm kiếm một kỹ sư phần mềm có tay nghề cao, có chuyên môn về lập trình Java. Ứng viên thành công sẽ có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng có thể mở rộng và hiểu rõ về các nguyên tắc phát triển phần mềm. " Trong ví dụ này, quảng cáo cung cấp thông tin về các yêu cầu công việc và trình độ mong muốn nhưng không tiết lộ tên hoặc bất kỳ chi tiết nhận dạng nào của công ty công nghệ. Điều này cho phép các ứng viên tập trung vào trình độ và khả năng của họ thay vì bị ảnh hưởng bởi danh tiếng hoặc nhận thức thiên vị liên quan đến một nhà tuyển dụng cụ thể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!