Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một hệ thống phần mềm tích hợp các quy trình và chức năng kinh doanh khác nhau vào một hệ thống duy nhất. Chúng cung cấp cho tổ chức một cơ sở dữ liệu trung tâm để quản lý và theo dõi các hoạt động kinh doanh khác nhau như quản lý hàng tồn kho, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý tài chính, quản lý nhân sự và nhiều hơn nữa.

Ví dụ

Một công ty có thể sử dụng hệ thống ERP để theo dõi mức tồn kho, quản lý đơn đặt hàng và tạo báo cáo tài chính.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!