Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý vốn lưu động (Working capital management)
Quản lý vốn lưu động (Working capital management)

Quản lý vốn lưu động đề cập đến việc phân bổ chiến lược và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bao gồm nhân sự và nguồn ngân sách, để đảm bảo hoạt động trơn tru của các chức năng nhân sự đồng thời tối ưu hóa chi phí và đạt được các mục tiêu của tổ chức. Điều này liên quan đến việc quản lý tài sản và nợ nhân sự theo cách duy trì sự cân bằng giữa nhu cầu nhân sự, hạn chế về ngân sách và mục tiêu nguồn nhân lực chung của tổ chức.

Ví dụ
Một công ty có thể cần thuê thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu dự án tăng đột ngột. Trong trường hợp này, quản lý vốn lưu động trong lĩnh vực nhân sự sẽ đòi hỏi phải phân tích ngân sách sẵn có, đánh giá các kỹ năng cần thiết và đưa ra quyết định sáng suốt về việc nên thuê nhân viên mới hay phân phối lại các nguồn lực hiện có, chẳng hạn như tạm thời phân công lại nhân viên hiện tại cho dự án. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các bộ phận nhân sự vẫn linh hoạt và tiết kiệm chi phí, góp phần vào tình hình tài chính chung của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!