Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý thay đổi (Change Management)
Quản lý thay đổi (Change Management)

Quản lý thay đổi đề cập đến quy trình có cấu trúc nhằm lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các thay đổi của tổ chức để đảm bảo chúng được thực hiện suôn sẻ, hiệu quả và ít gây gián đoạn cho lực lượng lao động.

Ví dụ
Khi một công ty quyết định áp dụng một hệ thống phần mềm mới, quản lý thay đổi bao gồm việc tạo ra một kế hoạch chuyển đổi, đào tạo nhân viên và cung cấp hỗ trợ liên tục để đảm bảo tích hợp liền mạch, giảm thiểu sự cản trở và sụt giảm năng suất.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!