Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý thay đổi (Change Management)
Quản lý thay đổi (Change Management)

Quản lý thay đổi là một quy trình có cấu trúc nhằm quản lý và điều hướng các thay đổi của tổ chức một cách hiệu quả. Liên quan đến việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các thay đổi để đạt được kết quả mong muốn đồng thời giảm thiểu sự kháng cự và gián đoạn trong tổ chức. Mục tiêu của quản lý thay đổi là giúp nhân viên và các bên liên quan hiểu, thích ứng và nắm bắt các thay đổi để đạt được sự chuyển đổi tổ chức thành công.

Ví dụ
Giả sử một công ty quyết định tái cấu trúc các phòng ban của mình và giới thiệu các mối quan hệ báo cáo mới. Đây là một ví dụ về cách quản lý thay đổi sẽ được áp dụng trong trường hợp này:

  • Lập kế hoạch và chiến lược
  • Giao tiếp và gắn kết
  • Đào tạo và hỗ trợ
  • Triển khai và theo dõi
  • Tăng cường và bền vững
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!