Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý rủi ro hành vi (Behavioral risk management)
Quản lý rủi ro hành vi (Behavioral risk management)

Quản lý rủi ro hành vi là một phương pháp chủ động tập trung vào việc xác định và quản lý rủi ro liên quan đến hành vi của con người trong một tổ chức. Liên quan đến việc phân tích và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ hành động, quá trình ra quyết định và tương tác của nhân viên có thể ảnh hưởng đến danh tiếng, sự tuân thủ và hiệu suất tổng thể của tổ chức. Bằng cách hiểu và giải quyết các rủi ro về hành vi, các tổ chức có thể tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn và hiệu quả hơn.

Ví dụ:
Một công ty thực hiện quản lý rủi ro hành vi bằng cách tiến hành các chương trình đào tạo nhân viên thường xuyên về hành vi đạo đức và hành vi chuyên nghiệp. Họ cũng thiết lập các chính sách và thủ tục rõ ràng để giải quyết các rủi ro tiềm ẩn như xung đột lợi ích, gian lận và quấy rối. Thông qua giám sát và đánh giá liên tục, công ty đặt mục tiêu giảm thiểu rủi ro hành vi và thúc đẩy văn hóa liêm chính và trách nhiệm giải trình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!