Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý phúc lợi (Benefits Administration)
Quản lý phúc lợi (Benefits Administration)

Quản lý phúc lợi đề cập đến việc quản lý và giám sát các chương trình phúc lợi của nhân viên trong một tổ chức. Liên quan đến việc thực hiện, điều phối và quản lý các lợi ích khác nhau của nhân viên, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và truyền đạt hiệu quả các lựa chọn lợi ích cho nhân viên. Quản lý phúc lợi thường bao gồm các nhiệm vụ như đăng ký, xác minh tính đủ điều kiện, xử lý yêu cầu bồi thường, xử lý các yêu cầu của nhân viên, duy trì hồ sơ và cộng tác với các nhà cung cấp phúc lợi và hãng bảo hiểm. Mục tiêu của quản lý phúc lợi là quản lý hiệu quả và chính xác các phúc lợi của nhân viên, đảm bảo rằng nhân viên nhận được những lợi ích mà họ được hưởng trong khi giảm thiểu gánh nặng hành chính cho bộ phận nhân sự.

Ví dụ:
Một ví dụ về quản lý phúc lợi là quá trình quản lý việc đăng ký của nhân viên vào các chương trình bảo hiểm y tế. Nhóm nhân sự sẽ giám sát thời gian đăng ký, thu thập thông tin của nhân viên, xác minh tính đủ điều kiện, truyền đạt các lựa chọn và chi phí của chương trình, hỗ trợ quá trình đăng ký và giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào của nhân viên liên quan đến lợi ích sức khỏe. Họ cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp bảo hiểm để đảm bảo lưu giữ hồ sơ chính xác, xử lý yêu cầu bồi thường kịp thời và tuân thủ các quy định hiện hành. Ngoài ra, quản lý lợi ích có thể liên quan đến việc quản lý các kế hoạch nghỉ hưu, điều phối các tài khoản chi tiêu linh hoạt, quản lý các chính sách nghỉ phép và cung cấp hỗ trợ cho các lợi ích khác của nhân viên do tổ chức cung cấp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!