Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý nhân sự (Employee Management)
Quản lý nhân sự (Employee Management)

Quản lý nhân sự là quá trình giám sát và điều phối nhân viên trong một tổ chức để đảm bảo năng suất, sự hài lòng trong công việc và tuân thủ các chính sách và thủ tục của công ty. Điều này bao gồm các nhiệm vụ như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, cung cấp phản hồi và giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc.

Ví dụ
Người quản lý nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nhân viên tại một công ty và làm việc để đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo đúng cách, có động lực để làm tốt công việc của họ và có thể làm việc cùng nhau hiệu quả.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!