Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý nhân lực (Human resource management)
Quản lý nhân lực (Human resource management)

Quản trị nhân lực là quản lý các hoạt động và quy trình liên quan đến nhân viên trong tổ chức, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, lương, chế độ phúc lợi và giải quyết mâu thuẫn.

Ví dụ
Bộ phận quản lý nhân sự chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!