Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý nghỉ phép (Leave management)
Quản lý nghỉ phép (Leave management)

Quản lý nghỉ phép trong ngành nhân sự đề cập đến quy trình theo dõi và quản lý sự vắng mặt của nhân viên một cách có hệ thống, bao gồm các kỳ nghỉ, ngày ốm và các loại nghỉ phép khác. Nó liên quan đến việc tạo và thực hiện các chính sách, thủ tục và công cụ để đảm bảo lưu giữ hồ sơ chính xác và xử lý suôn sẻ thời gian nghỉ của nhân viên.

Ví dụ
Phần mềm nhân sự có thể hợp lý hóa việc quản lý nghỉ phép bằng cách cho phép nhân viên yêu cầu nghỉ phép trực tuyến, người quản lý phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu và đội ngũ nhân sự duy trì hồ sơ tập trung về tất cả các ngày nghỉ phép, giúp dễ dàng đảm bảo đủ số lượng nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!