Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý mối quan hệ khách hàng (Customer relationship management)
Quản lý mối quan hệ khách hàng (Customer relationship management)

Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là một phương pháp chiến lược và một tập hợp các công nghệ và thực tiễn được sử dụng bởi các tổ chức để quản lý và nâng cao tương tác và mối quan hệ với khách hàng. Thuật ngữ này liên quan đến việc quản lý hệ thống các dữ liệu khách hàng, các kênh giao tiếp và quy trình tập trung vào khách hàng để cải thiện sự hài lòng của khách hàng, sự trung thành và hiệu suất kinh doanh tổng thể.

Ví dụ
Triển khai CRM là một công ty bán lẻ sử dụng hệ thống CRM để quản lý mối quan hệ khách hàng. Công ty thu thập dữ liệu khách hàng thông qua các kênh khác nhau như mua hàng trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng và tương tác hỗ trợ khách hàng. Dữ liệu này được lưu trữ trong hệ thống CRM, cho phép công ty theo dõi sở thích của khách hàng, lịch sử mua hàng và lịch sử giao tiếp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!