Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý danh tiếng (Reputation management)
Quản lý danh tiếng (Reputation management)

Quản lý danh tiếng là việc giám sát, tạo hình và duy trì cách công chúng nhìn nhận về một tổ chức hoặc cá nhân. Công việc này bao gồm việc quản lý cách mà người khác nhìn nhận và đánh giá thực thể dựa trên hành động, giao tiếp và hành vi tổng thể.

Ví d

Một công ty gặp khủng hoảng quan hệ công chúng, chẳng hạn như thu hồi sản phẩm hoặc bê bối liên quan đến lãnh đạo. Vậy nên, có thể sử dụng các chiến lược quản lý danh tiếng để đối phó với tình huống đó. Điều này có thể bao gồm việc xin lỗi công khai, tiến hành điều tra nội bộ, thực hiện các biện pháp khắc phục và tương tác với phương tiện truyền thông và các bên liên quan để xây dựng lại niềm tin và bảo vệ danh tiếng của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!