Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management)
Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management)

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một cách tiếp cận toàn diện trong lĩnh vực nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu suất của tổ chức và sự hài lòng của khách hàng thông qua cải tiến liên tục, sự tham gia của nhân viên và cam kết về chất lượng ở tất cả các cấp trong tổ chức.

Ví dụ
Trong một công ty sản xuất, TQM về nguồn nhân lực sẽ liên quan đến việc đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được đào tạo về tiêu chuẩn chất lượng và được khuyến khích xác định cũng như giải quyết các vấn đề về chất lượng trong công việc của họ. Cơ chế phản hồi thường xuyên và đánh giá hiệu suất sẽ được thiết lập để đo lường tiến độ và thúc đẩy cải tiến liên tục. Điều này sẽ mang lại chất lượng sản phẩm cao hơn, tăng sự hài lòng của khách hàng và lực lượng lao động gắn kết và có động lực hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!