Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuan hệ đối tác kinh doanh (Business Partnership)
Quan hệ đối tác kinh doanh (Business Partnership)

Quan hệ đối tác kinh doanh đề cập đến mối quan hệ hợp tác giữa hai hoặc nhiều tổ chức hợp lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh chung. Liên quan đến việc tập hợp các nguồn lực, chuyên môn và nỗ lực để nâng cao khả năng cạnh tranh, đổi mới và sự hiện diện trên thị trường. Quan hệ đối tác kinh doanh có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như liên minh chiến lược, liên doanh hoặc quan hệ đối tác nhà cung cấp/khách hàng.

Ví dụ
Quan hệ đối tác kinh doanh là một công ty công nghệ hợp tác với một công ty hậu cần để phát triển và cung cấp các giải pháp đổi mới cho thương mại điện tử. Công ty công nghệ mang đến chuyên môn trong việc phát triển phần mềm tiên tiến và nền tảng kỹ thuật số, trong khi công ty hậu cần đóng góp mạng lưới rộng lớn và kiến thức về hoạt động của chuỗi cung ứng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!