Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuá trình trao đổi dữ liệu điện tử
Quá trình trao đổi dữ liệu điện tử
Electronic Data Interchange (EDI) là thuật ngữ chỉ quá trình trao đổi dữ liệu điện tử giữa các đối tác kinh doanh bằng cách sử dụng một số định dạng chuẩn nhất định nào đó. Nó giúp cho quá trình trao đổi thông tin giữa các đối tác diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của thông tin. Tuy nhiên, trong ngành nhân sự, EDI còn được hiểu là việc trao đổi thông tin liên quan đến nhân sự và các quy trình kinh doanh như thu nhập, hợp đồng, bảo hiểm, lương, các thông tin liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động, v.v.
 
Ví dụ
Nhà cung cấp dịch vụ đào tạo sẽ gửi đơn đăng ký khóa học đến công ty, công ty sẽ gửi yêu cầu thanh toán và thông tin về số lượng nhân viên đã tham gia khóa học. Thông qua việc sử dụng EDI, quá trình trao đổi thông tin giữa hai bên sẽ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu tối đa sai sót về thông tin.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!