Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhương pháp sự cố nghiêm trọng (Critical incident method)
Phương pháp sự cố nghiêm trọng (Critical incident method)

Phương pháp sự cố nghiêm trọng là một kỹ thuật đánh giá hiệu suất liên quan đến việc thu thập và phân tích các ví dụ cụ thể về hành vi của nhân viên minh họa cho hiệu suất công việc. Cách tiếp cận này tập trung vào các sự cố cụ thể thể hiện thành tích đặc biệt tốt hoặc kém, thay vì ấn tượng chung về thành tích của nhân viên.

Ví dụ

Người quản lý nhân sự có thể sử dụng phương pháp sự cố quan trọng để đánh giá hiệu suất của đại diện bán hàng bằng cách thu thập các ví dụ cụ thể về các tương tác bán hàng thành công hoặc không thành công với khách hàng. Những ví dụ này sau đó có thể được sử dụng để cung cấp phản hồi cho nhân viên và hướng dẫn đào tạo và phát triển trong tương lai.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!