Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhúc lợi tự nguyện (Voluntary benefits)
Phúc lợi tự nguyện (Voluntary benefits)

Phúc lợi tự nguyện đề cập đến các đặc quyền và lựa chọn bảo hiểm bổ sung mà người sử dụng lao động cung cấp cho nhân viên của họ. Không giống như các phúc lợi cốt lõi như bảo hiểm y tế hoặc các chương trình hưu trí, các phúc lợi tự nguyện thường do nhân viên tài trợ, nghĩa là nhân viên chọn tham gia và chi trả cho các phúc lợi này thông qua các khoản khấu trừ lương. Những dịch vụ này nâng cao gói lương thưởng cho nhân viên bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn để giải quyết các nhu cầu cá nhân cụ thể.

Ví dụ
Bảo hiểm nhân thọ bổ sung, bảo hiểm vật nuôi, chương trình hỗ trợ pháp lý hoặc bảo hiểm khuyết tật bổ sung. Nhân viên có thể lựa chọn và tùy chỉnh những phúc lợi này dựa trên sở thích và hoàn cảnh cá nhân của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!