Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhúc lợi hưu trí (Retirement benefits)
Phúc lợi hưu trí (Retirement benefits)

Phúc lợi hưu trí đề cập đến các phúc lợi tài chính và phi tài chính được cung cấp cho nhân viên khi họ nghỉ hưu. Những phúc lợi này được thiết kế nhằm hỗ trợ nhân viên trong những năm sau khi nghỉ việc và cung cấp cho họ một cuộc sống hưu trí ổn định và thoải mái. Phúc lợi hưu trí có thể bao gồm nhiều thành phần khác nhau như kế hoạch trợ cấp hưu trí, tài khoản tiết kiệm hưu trí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế và những ưu đãi khác dành riêng cho người nghỉ hưu. Những phúc lợi này thường là một phần của kế hoạch hưu trí do nhà tuyển dụng tài trợ và nhằm giúp nhân viên đảm bảo tương lai tài chính của mình và duy trì một mức sống nhất định sau khi nghỉ việc.

Ví dụ
Một công ty cung cấp kế hoạch trợ cấp hưu trí theo hình thức lợi ích xác định cho nhân viên. Theo kế hoạch này, nhân viên sẽ nhận được một khoản trợ cấp hưu trí hàng tháng khi nghỉ hưu, dựa trên các yếu tố như số năm công tác và lịch sử lương của họ. Trợ cấp hưu trí cung cấp một nguồn thu nhập ổn định trong thời gian nghỉ hưu, bổ sung cho tiết kiệm cá nhân và trợ cấp xã hội. Ngoài ra, công ty cũng có thể cung cấp bảo hiểm y tế cho người nghỉ hưu hoặc cung cấp chiết khấu cho một số sản phẩm và dịch vụ nhất định nhằm nâng cao trải nghiệm hưu trí. Những phúc lợi hưu trí này thể hiện sự cam kết của nhà tuyển dụng trong việc hỗ trợ nhân viên trong những năm nghỉ hưu và đảm bảo sự phát triển tài chính của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!