Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhỏng vấn video (Video interview)
Phỏng vấn video (Video interview)

Phỏng vấn video trong ngành nhân sự là một cuộc phỏng vấn việc làm từ xa được thực hiện thông qua công nghệ hội nghị video. Nó cho phép nhà tuyển dụng đánh giá trình độ và kỹ năng giao tiếp của ứng viên mà không cần sự hiện diện trực tiếp, khiến đây trở thành một phương pháp thuận tiện và hiệu quả để sàng lọc những người tuyển dụng tiềm năng.

Ví dụ

  • Nhiều công ty sử dụng các cuộc phỏng vấn video để đánh giá ứng viên từ các vị trí địa lý khác nhau, tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong quá trình tuyển dụng.
  • Trong cuộc phỏng vấn qua video, người quản lý nhân sự có thể đặt câu hỏi và đánh giá ngôn ngữ cơ thể và kỹ năng giao tiếp của ứng viên.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!