Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhỏng vấn trực tiếp (Fly-in interview)
Phỏng vấn trực tiếp (Fly-in interview)

Phỏng vấn trực tiếp là một quy trình tuyển dụng trong đó nhà tuyển dụng mời một ứng viên đến địa điểm của công ty để phỏng vấn, thường trả chi phí đi lại cho họ.

Ví dụ

Một công ty phần mềm ở New York đang tìm kiếm một người quản lý dự án mới và họ đã xác định được một ứng viên đầy triển vọng đến từ California. Họ đề nghị đưa ứng viên đến New York để phỏng vấn trực tiếp, bao gồm chi phí chuyến bay và khách sạn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!