Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhỏng vấn nghỉ việc (Exit interview)
Phỏng vấn nghỉ việc (Exit interview)

Exit interview là cuộc trò chuyện giữa một nhân viên sắp nghỉ việc và đại diện từ phòng nhân sự của công ty. Mục đích của cuộc phỏng vấn này là thu thập ý kiến phản hồi từ nhân viên về trải nghiệm làm việc tại công ty, bao gồm lý do ra đi và các đề xuất để cải thiện công ty.

Ví dụ
Một đại diện từ phòng nhân sự có thể thực hiện Exit interview với một nhân viên sắp nghỉ việc để tìm hiểu tại sao họ nghỉ việc và thu thập phản hồi về cách công ty có thể cải thiện công tác giữ chân nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!