Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhỏng vấn hành vi (Behavioural-based interview)
Phỏng vấn hành vi (Behavioural-based interview)

Phỏng vấn hành vi là một kỹ thuật phỏng vấn được sử dụng trong quy trình tuyển dụng để đánh giá hành vi và hiệu suất trong quá khứ của ứng viên trong các tình huống cụ thể. Tập trung vào việc tìm hiểu cách ứng viên tiếp cận các thử thách, xử lý trách nhiệm và tương tác với những người khác trong quá khứ như một chỉ báo về hiệu suất trong tương lai của họ. Người phỏng vấn đặt câu hỏi khiến ứng viên đưa ra ví dụ về các tình huống cụ thể mà họ đã gặp phải, hành động họ đã thực hiện và kết quả họ đạt được. Cách tiếp cận này giúp nhà tuyển dụng đánh giá các kỹ năng, khả năng và sự phù hợp của ứng viên đối với vai trò dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Ví dụ:
Trong một cuộc phỏng vấn dựa trên hành vi cho vị trí dịch vụ khách hàng, người phỏng vấn có thể yêu cầu ứng viên mô tả thời điểm họ phải đối phó với một khách hàng đang tức giận. Sau đó, ứng viên sẽ chia sẻ một ví dụ cụ thể trong quá khứ của họ, giải thích tình huống, những hành động họ đã thực hiện để giải quyết mối quan tâm của khách hàng và kết quả tích cực mà họ đạt được. Điều này cho phép người phỏng vấn đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng xử lý các tình huống khó khăn và cách tiếp cận dịch vụ khách hàng của ứng viên dựa trên kinh nghiệm thực tế của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!