Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhỏng vấn giữ chân nhân viên (Stay Interview)
Phỏng vấn giữ chân nhân viên (Stay Interview)

Phỏng vấn giữ chân nhân viên là một cuộc phỏng vấn giữa quản lý và nhân viên để giữ chân nhân viên bằng cách hiểu được ý kiến, cảm nhận và nhu cầu của họ.

Trong phỏng vấn giữ chân nhân viên, nhân viên sẽ được hỏi về những gì họ thích và không thích trong công việc của mình, những gì họ cảm thấy có thể cải thiện được, những thách thức mà họ đang gặp phải và cách để phát triển sự nghiệp của họ trong công ty.

Ví dụ

Một công ty muốn giữ chân nhân viên hiện tại của mình bằng cách thực hiện Stay Interview để hiểu được mong muốn và nhu cầu của họ. Kết quả, công ty đã thực hiện các biện pháp để cải thiện môi trường làm việc, đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên và cung cấp các chế độ phúc lợi tốt hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!