Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhỏng vấn dựa trên hành vi (Behavioral-Based Interview)
Phỏng vấn dựa trên hành vi (Behavioral-Based Interview)

Phỏng vấn dựa trên hành vi là một kỹ thuật phỏng vấn tập trung vào việc đặt câu hỏi về kinh nghiệm và hành vi trong quá khứ của ứng viên trong các tình huống nhất định, với mục tiêu dự đoán cách họ sẽ thực hiện trong tương lai. Người phỏng vấn có thể hỏi những câu như "Hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn phải đối phó với một khách hàng khó tính" hoặc "Mô tả một dự án mà bạn phải làm việc với một nhóm để vượt qua thử thách."

Ví dụ
Phỏng vấn dựa trên hành vi có thể giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về kỹ năng, khả năng và phong cách làm việc của ứng viên, đồng thời có thể giúp xác định những ứng viên phù hợp với công việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!