Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhỏng vấn có cấu trúc (Structured interview)
Phỏng vấn có cấu trúc (Structured interview)
Phương pháp phỏng vấn ứng viên với các câu hỏi (Phỏng vấn có cấu trúc) chuẩn được thiết kế trước đó để đánh giá đối tượng phỏng vấn theo cách thức chính quy và khách quan.
 
Ví dụ
Công ty sử dụng phương pháp structured interview để tuyển dụng nhân viên mới cho vị trí kế toán. Các câu hỏi được chuẩn bị trước bao gồm các kỹ năng kế toán, kinh nghiệm làm việc và khả năng giải quyết vấn đề.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!