Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhong cách quản lý (Management Styles)
Phong cách quản lý (Management Styles)

Phong cách quản lý đề cập đến những cách tiếp cận và phương pháp đa dạng mà các nhà quản lý sử dụng để lãnh đạo và giám sát đội ngũ của họ trong ngành nhân sự. Những phong cách này có thể khác nhau về mức độ quyền hạn, khả năng giao tiếp và ra quyết định, định hình cách các nhà quản lý tương tác với nhân viên và đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Ví dụ

  1. Phong cách độc đoán: Theo phong cách này, người quản lý đưa ra quyết định một cách độc lập, với sự tham gia hạn chế của nhân viên. Họ thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các công việc và mong đợi sự tuân thủ.
  2. Phong cách Dân chủ: Người quản lý khuyến khích sự tham gia của nhóm vào việc ra quyết định, đánh giá cao ý kiến đóng góp và sự hợp tác của nhân viên để đạt được sự đồng thuận.
  3. Phong cách Laissez-Faire: Người quản lý áp dụng phương pháp tiếp cận tự do, cho phép nhân viên có quyền tự do đáng kể trong việc đưa ra quyết định và quản lý công việc của mình.
  4. Phong cách chuyển đổi: Người quản lý truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên thông qua tầm nhìn chung, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển cá nhân.
  5. Phong cách giao dịch: Người quản lý tập trung vào các quy trình, phần thưởng và hậu quả có cấu trúc để quản lý và động viên nhân viên.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!