Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhát triển tổ chức (Organisational development)
Phát triển tổ chức (Organisational development)

Phát triển tổ chức là quá trình phát triển tổ chức bằng cách tập trung vào sự phát triển và thay đổi các hệ thống, cơ cấu, quy trình và văn hóa tổ chức để đáp ứng những thay đổi của môi trường hoặc mục tiêu phát triển của tổ chức.

Ví dụ
Một công ty áp dụng chương trình phát triển tổ chức để cải thiện quy trình làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!