Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs Analysis)
Phân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs Analysis)

Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) là một quy trình có hệ thống trong ngành nhân sự nhằm xác định những lỗ hổng về kỹ năng, kiến thức hoặc hiệu suất của nhân viên. Quy trình này giúp các tổ chức xác định các yêu cầu đào tạo cụ thể để nâng cao hiệu suất của nhân viên và đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Ví dụ
TNA bao gồm các cuộc khảo sát, đánh giá và phỏng vấn nhân viên để xác định các lĩnh vực cần được đào tạo hoặc phát triển thêm. Chẳng hạn, sau khi điểm hài lòng của khách hàng giảm, TNA có thể tiết lộ rằng đại diện dịch vụ khách hàng cần được đào tạo về giải quyết xung đột.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!