Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân tích nhân sự (Workforce Analytics)
Phân tích nhân sự (Workforce Analytics)

Phân tích nhân sự, còn được gọi là phân tích nguồn nhân lực, phân tích lực lượng lao động hoặc phân tích con người, ám chỉ việc sử dụng dữ liệu và phân tích thống kê để có cái nhìn sâu sắc và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về lực lượng lao động trong một tổ chức. Bao gồm việc thu thập, phân tích và diễn giải các dữ liệu liên quan đến nhân sự như thông tin nhân viên, các chỉ số hiệu suất, tỷ lệ tuyển dụng và giữ chân nhân sự, hiệu quả đào tạo và phát triển, và sự tham gia của nhân viên. 

Phân tích nhân sự giúp các chuyên gia tài nguyên nhân lực và lãnh đạo kinh doanh hiểu rõ xu hướng, nhận biết mẫu tổ chức và đưa ra quyết định thông qua phân tích dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa kế hoạch lực lượng lao động, quản lý tài năng và hiệu suất tổ chức tổng thể.

Ví dụ
Khi một đội ngũ nguồn nhân lực phân tích dữ liệu về việc nhân viên nghỉ việc để xác định các mẫu và yếu tố góp phần vào tỷ lệ nghỉ việc cao. Họ xem xét các biến như bộ phận, cấp bậc công việc, thời gian làm việc và đánh giá hiệu suất để hiểu nguyên nhân cơ bản.

Từ phân tích này, họ có thể phát triển các chiến lược để giải quyết các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như cải thiện sự tham gia của nhân viên hoặc nâng cao cơ hội phát triển sự nghiệp. Bằng cách tận dụng phân tích nhân sự, tổ chức có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để giảm tỷ lệ nghỉ việc, tăng sự hài lòng của nhân viên và nâng cao năng suất tổng thể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!