Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân tích khoảng cách kỹ năng (Skills gap analysis)
Phân tích khoảng cách kỹ năng (Skills gap analysis)

Phân tích khoảng cách kỹ năng là một quy trình chiến lược được sử dụng trong nguồn nhân lực để xác định sự khác biệt giữa các kỹ năng mà một tổ chức hiện có và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của nó. Nó liên quan đến việc đánh giá có hệ thống các kỹ năng và năng lực của lực lượng lao động để xác định các lĩnh vực cần đào tạo hoặc tuyển dụng.

Ví dụ

Giả sử một công ty công nghệ có mục tiêu chuyển đổi từ phát triển phần mềm truyền thống sang các giải pháp dựa trên đám mây. Phân tích khoảng cách kỹ năng bao gồm việc đánh giá các kỹ năng hiện có của nhóm phát triển phần mềm để xác định những lỗ hổng về chuyên môn điện toán đám mây. Dựa trên phân tích, bộ phận nhân sự có thể phát triển các chương trình đào tạo có mục tiêu hoặc thuê các chuyên gia có kỹ năng điện toán đám mây cần thiết để thu hẹp khoảng cách và hỗ trợ sự thay đổi chiến lược của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!