Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân tích dữ liệu (Data analytics)
Phân tích dữ liệu (Data analytics)

Phân tích dữ liệu đề cập đến quá trình kiểm tra và phân tích các tập dữ liệu để khám phá những hiểu biết, mẫu và xu hướng có ý nghĩa. Trong bối cảnh nhân sự, phân tích dữ liệu liên quan đến việc sử dụng dữ liệu liên quan đến nhân sự để thu thập thông tin có giá trị và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để nâng cao hiệu suất của tổ chức, tối ưu hóa quy trình nhân sự và cải thiện quản lý lực lượng lao động.

Ví dụ: 

Bộ phận nhân sự có thể sử dụng phân tích dữ liệu để phân tích tỷ lệ thay thế nhân viên, xác định các yếu tố chính góp phần tiêu hao và phát triển các chiến lược để cải thiện khả năng giữ chân nhân viên. Họ có thể phân tích dữ liệu về hiệu suất của nhân viên, khảo sát về mức độ gắn kết, chương trình đào tạo và phát triển cũng như các số liệu liên quan khác để hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và năng suất của nhân viên. Những thông tin chi tiết này có thể giúp các chuyên gia nhân sự xác định các lĩnh vực cần cải thiện, điều chỉnh các sáng kiến nhân sự và đưa ra các quyết định sáng suốt để thúc đẩy kết quả tích cực của tổ chức. Phân tích dữ liệu cũng có thể được áp dụng trong các lĩnh vực như lập kế hoạch lực lượng lao động, thu hút nhân tài, phân tích bồi thường và lợi ích, các sáng kiến đa dạng và hòa nhập, lập kế hoạch kế nhiệm, v.v. Bằng cách tận dụng phân tích dữ liệu, các nhóm nhân sự có thể trích xuất những hiểu biết có giá trị từ khối lượng lớn dữ liệu và sử dụng chúng để cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định chiến lược và cải thiện hiệu quả nhân sự tổng thể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!