Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân tích công việc (Job analysis)
Phân tích công việc (Job analysis)

Phân tích công việc là một quá trình có hệ thống bao gồm việc thu thập, ghi chép và phân tích thông tin chi tiết về một công việc cụ thể trong một tổ chức. Điều này nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết toàn diện về vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, kỹ năng và trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc đó.

Ví dụ
Trong một công ty sản xuất, việc phân tích công việc cho vị trí người vận hành máy sẽ liên quan đến việc ghi lại các máy móc cụ thể được sử dụng, các công việc hàng ngày như thiết lập thiết bị, hạn ngạch sản xuất, nhu cầu vật chất và các bằng cấp cần thiết như chứng chỉ vận hành máy. Thông tin này giúp các chuyên gia nhân sự tạo bản mô tả công việc, đặt ra mức lương và xác định nhu cầu đào tạo cho vai trò này.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!