Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân tích công việc (Job analysis)
Phân tích công việc (Job analysis)

Phân tích công việc là quá trình thu thập và phân tích thông tin về công việc để hiểu nhiệm vụ, trách nhiệm, nhiệm vụ, kỹ năng, trình độ và các yếu tố liên quan khác. Đó là một cách tiếp cận có hệ thống giúp các tổ chức có được sự hiểu biết toàn diện về các yêu cầu của công việc và sự đóng góp của nó đối với hoạt động chung của tổ chức. Phân tích công việc thường được thực hiện để hỗ trợ các chức năng nhân sự khác nhau, chẳng hạn như tuyển dụng và lựa chọn, quản lý hiệu suất, đào tạo và phát triển, bồi thường và lập kế hoạch tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!