Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân tích chức năng công việc (Functional job analysis)
Phân tích chức năng công việc (Functional job analysis)

Phân tích chức năng công việc là một phương pháp có hệ thống được sử dụng để phân tích và mô tả các nhiệm vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm của một công việc cụ thể. Nó tập trung vào việc xác định kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện công việc thành công.

Ví dụ 

Một tổ chức tiến hành đánh giá chi tiết công việc của đại diện bán hàng, bao gồm các nhiệm vụ như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, quản lý quan hệ khách hàng và đạt được các mục tiêu bán hàng, để hiểu các chức năng và yêu cầu thiết yếu của vai trò.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!