Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần thưởng vô hình (Intangible rewards)
Phần thưởng vô hình (Intangible rewards)

Phần thưởng vô hình đề cập đến những lợi ích hoặc ưu đãi phi tiền tệ mà nhân viên nhận được, không thể định lượng được bằng một số tiền cụ thể. Những phần thưởng này được thiết kế để nâng cao sự hài lòng trong công việc và hạnh phúc chung của nhân viên, góp phần tạo động lực và sự gắn kết của họ.

Ví dụ
Cung cấp giờ làm việc linh hoạt cho phép nhân viên cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống cá nhân, từ đó cải thiện sự hài lòng trong công việc và hạnh phúc tổng thể của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!