Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần thưởng tùy ý (Discretionary bonus)
Phần thưởng tùy ý (Discretionary bonus)

Phần thưởng tùy ý là một loại phần thưởng tài chính được trao cho nhân viên theo quyết định của người sử dụng lao động, thường là một hình thức công nhận hoặc đánh giá cao về thành tích hoặc đóng góp đặc biệt. Không giống như các loại tiền thưởng khác, chẳng hạn như tiền thưởng dựa trên hiệu suất hoặc chia sẻ lợi nhuận, tiền thưởng tùy ý không dựa trên một công thức định trước hoặc tiêu chí cụ thể. Thay vào đó, phần thưởng này được đưa ra như một quyết định chủ quan của người sử dụng lao động hoặc quản lý.

Ví dụ
Công ty freeC thỉnh thoảng trao tiền thưởng tùy ý cho những nhân viên đã thể hiện thành tích đặc biệt hoặc có đóng góp đáng kể cho tổ chức. Phần thưởng được trao theo quyết định của đội ngũ quản lý dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như thành tích xuất sắc, ý tưởng sáng tạo hoặc tinh thần đồng đội đặc biệt. Số tiền và thời điểm nhận tiền thưởng có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh và ngân sách hiện có. Mục đích của những khoản tiền thưởng tùy ý này là để công nhận và khen thưởng nhân viên vì những nỗ lực xuất sắc của họ và để thúc đẩy họ tiếp tục cống hiến.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!