Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần thưởng hữu hình (Tangible Rewards)
Phần thưởng hữu hình (Tangible Rewards)

Phần thưởng hữu hình là một hình thức củng cố tích cực nhằm thúc đẩy và thu hút nhân viên bằng cách cung cấp cho họ những món đồ hoặc lợi ích có giá trị và mong muốn. Những phần thưởng này có thể có nhiều hình thức khác nhau

Ví dụ
Phần thưởng hữu hình là phần thưởng hiệu suất hàng năm được trao cho nhân viên dựa trên thành tích cá nhân và/hoặc nhóm của họ. Tiền thưởng là phần thưởng bằng tiền gắn trực tiếp với thành tích của nhân viên, chẳng hạn như đáp ứng hoặc vượt chỉ tiêu doanh số, hoàn thành dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách hoặc thể hiện hiệu suất công việc xuất sắc. Bản chất hữu hình của phần thưởng, dưới hình thức tiền bổ sung trong tiền lương của nhân viên, mang lại sự công nhận rõ ràng cho những nỗ lực của họ và thúc đẩy họ tiếp tục thực hiện ở mức cao.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!