Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần thưởng hữu hình (Tangible Rewards)
Phần thưởng hữu hình (Tangible Rewards)

Phần thưởng hữu hình đề cập đến các ưu đãi vật chất hoặc tiền tệ được cung cấp cho nhân viên để đổi lấy hiệu suất, thành tích hoặc đóng góp của họ cho tổ chức. Những phần thưởng này thường có thể định lượng được và có thể dễ dàng đo lường bằng giá trị tiền tệ của chúng.

Ví dụ
Tiền thưởng hàng năm dựa trên hiệu suất cá nhân của nhân viên và hiệu quả tài chính tổng thể của công ty. Phần thưởng này thường được trả bằng tiền mặt hoặc cộng vào lương của nhân viên, khiến nó trở thành phần thưởng rõ ràng và có thể đo lường được cho sự chăm chỉ và cống hiến của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!