Phần thưởng (Rewards)

Phần thưởng đề cập đến các lợi ích mà tổ chức cung cấp cho nhân viên nhằm công nhận thành tích, đóng góp hoặc thành tích của họ. Những phần thưởng này có thể có các hình thức khác nhau, như tiền thưởng, thăng tiến, quà tặng hoặc các lợi ích không phải tiền bạc.

Ví dụ
Một ví dụ về phần thưởng có thể là tiền thưởng thường niên dành cho nhân viên đạt hoặc vượt qua chỉ tiêu của mình. Một ví dụ khác có thể là việc thăng chức với việc tăng lương và trách nhiệm cho một nhân viên luôn đạt hiệu suất cao. 

 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!