Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần mềm tuyển dụng (Recruitment software)
Phần mềm tuyển dụng (Recruitment software)

Phần mềm tuyển dụng là phần mềm được thiết kế để hợp lý hóa và tự động hóa các khía cạnh khác nhau của quy trình tuyển dụng, chẳng hạn như tìm nguồn ứng viên, quản lý hồ sơ và ứng dụng, lên lịch phỏng vấn và theo dõi các chỉ số tuyển dụng.

Ví dụ

Bộ phận nhân sự có thể sử dụng phần mềm tuyển dụng để tạo các tin tuyển dụng, đăng chúng lên website việc làm và sàng lọc hồ sơ trước khi lên lịch phỏng vấn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!